Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 10/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 06/10 đến ngày 09/10/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực thành viên

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

 

 

1

Nguyễn Phong Tuyến

01699.497.827

Trưởng ca

2

Nguyễn Hữu Trường

01676.466.706

thành viên

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

01687.984.115

trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

0978.158.858

thành viên

2

Phạm Thái Sơn   

0973.757.703

trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

0914.145.268

trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

01692.692.999

thành viên

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

0969.828.240

thành viên

2

Đặng Văn Phú

0943.032.182

trưởng ca

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 06/10 đến 7h00 ngày 09/10/2017

0966.147.828

trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

Ngày 06  tháng 10  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

                                     Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác