Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 9/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 08/9 đến ngày 11/09/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 07h00 ngày 11/9/2017

 

 

 

PGĐ.Hoàng Gia Khánh

0946.042.098

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Trần Quang Thường

01683.036.214

Trưởng ca

2

Phạm Thu Huyền

0986.813.125

thành viên

 

 

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

01687.984.115

trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

0978.158.858

trưởng ca

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

0914.145.268

thành viên

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

01692.692.999

thành viên

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Công Ước

Từ 16h30h ngày 08/9 đến 7h ngày 11/9/2017

0978.104.605

trưởng ca

2

Đặng Văn Phú

0943.032.182

thành viên

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

Ngày 08  tháng 09  năm 2017

        LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác