Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 2 tháng 11/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 10/11 đến ngày 13/11/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

 

 

 

Phạm Văn Long

0944.457.035

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Đinh Tấn Quyền

0914.722.063

Trưởng ca

2

Vũ Thị Hiệp

0979.616.877

thành viên

3

Ngô Ngọc Đại

0972.275.768

thành viên

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

01687.984.115

Thành viên

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

0978.158.858

Trưởng ca

2

Trần Xuân Ngát

01683.541.182

Thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

0914.145.268

Thành viên

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

01692.692.999

Thành viên

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

0912.644.977

Trưởng ca

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

Thành viên

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

0969.828.240

Trưởng ca

2

Nguyễn Công Ước         

0962.438.992

Thành viên

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 10/11 đến 7h30 ngày 13/11/2017

0966.147.828

trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                         

 

Ngày 10  tháng 11  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác