Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 2 tháng 7/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

Từ ngày 21/7 đến ngày 24/7/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 07h00 ngày 24/7/2017

 

 

 

GĐ. Phạm Văn Long

0944.457.035

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Đinh Tấn Quyền

0914.722.063

Trưởng ca

2

Vũ Thị Hiệp

0979.616.877

thành viên

3

Nguyễn Ngọc Thuận

01689.522.483

       thành viên

4

Ngô Ngọc Đại

0972.275.768

       thành viên

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h00 ngày 24/7/2017

01692.695.788

trưởng ca

 
 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Trần Xuân Ngát

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h ngày 24/7/2017

0978.158.858

thành viên

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

trưởng ca

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h00 ngày 24/7/2017

0914.145.268

trưởng ca

 
 
 
 
 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Trần Đăng Mạnh

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h00 ngày 24/7/2017

0987.884.293

thành viên

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Bùi Quang Trung

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h00 ngày 24/7/2017

0948.152.489

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 16h30h ngày 21/7 đến 7h00 ngày 24/7/2017

0969.828.240

thành viên

 

2

Nguyễn Công Ước

0962.438.992

trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.

 

 

 

 
           

 

 

Ngày 21  tháng 7  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng

Liên kết - Đối tác