Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 2 tháng 8/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

Từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2017

 

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 07h00 ngày 14/8/2017

 

 

 

PGĐ.Hoàng Gia Khánh

0946.042.098

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Trần Quang Thường

01683.036.214

Trưởng ca

2

Phạm Thu Huyền

0986.813.125

thành viên

3

Nguyễn Văn Tâm

0912.686.148

thành viên

4

Đinh Tấn Quyền

(trực thay đ/c Hương)

0914.722.063

thành viên

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

01692.695.788

trưởng ca

 
 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

0978.158.858

trưởng ca

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

thành viên

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

0973.921.163

trưởng ca

 
 
 
 
 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

01692.692.999

thành viên

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Bùi Quang Trung

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

0948.152.489

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Nguyễn Công Ước

Từ 16h30h ngày 11/8 đến 7h ngày 14/8/2017

0978.104.605

thành viên

 

2

Phạm Ngọc Bảy

 

trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                       

 

 

 

 
           

 

 

Ngày 11  tháng 08  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

                                      Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác