Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 2 tháng 9/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 15/9 đến ngày 18/09/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

 

 

 

PGĐ.Hoàng Gia Khánh

0946.042.098

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Nguyễn Văn Tâm

0969.763.991

Trưởng ca

2

Nguyễn Thị Hương

0163.353.8171

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

01692.695.788

trưởng ca

 
 
 
 

2

Phạm Quý Phong

01687.984.115

thành viên

 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

0978.158.858

thành viên

 

2

Trần Xuân Ngát

01683.541.182

trưởng ca

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

0914.145.268

trưởng ca

 
 
 
 

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

01692.692.999

trưởng ca

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

thành viên

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

0912.644.977

thành viên

 
 
 

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Đặng Văn Phú

Từ 16h30h ngày 15/9 đến 07h00 ngày 18/9/2017

0983.415.704

trưởng ca

 

2

Phạm Ngọc Bảy

0969.828.240

thành viên

 

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                        

 

Ngày 15  tháng 09  năm 2017

        LẬP BIỂU

 

 

Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác