Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 3 tháng 6/2017 Lịch làm việc

LỊCH PHÂN TRỰC

 

V/v quản lý bảo vệ rừng, PCCCR tuần 3/6: từ 23/6 đến 26/6 năm 2017

 
             
             

I

Họ và tên

Thời gian

ĐT

Ghi chú

 

 

Trực lãnh đạo

 

Từ 16h30h ngày 16/6 đến 7h ngày 19/6/2017

 

 

 

 

Phạm Văn Long

 

 

 

 

 

Trực thành viên

 

 

 

 

1

Nguyễn Ngọc Thuận

 

trưởng ca

 

2

Nguyễn Thanh Tuấn

 

Đổi ca trực cho Đ/C Đinh Tấn Quyền

 
 
 
             
             
             

LỊCH PHÂN TRỰC CÁC TRẠM BVR

 

V/v cuối tuần từ 23/6 đến 26/6 năm 2017

 
             

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

01692.695.788

thành viên

 

2

Phạm Quý Phong

01687.984.115

trưởng ca

 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

0978.158.858

trưởng ca

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

thành viên

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

0973.921.163

trưởng ca

 
 
 
 

2

Nguyễn Chí Thanh

0914.145.268

thành viên

 
 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

0978.980.755

trưởng ca

 

2

Trần Đăng Mạnh

0987.884.293

thành viên

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Bùi Quang Trung

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

0948.152.489

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Phạm Ngọc Bảy

Từ 16h30h ngày 23/6 đến 7h ngày 26/6/2017

 

trưởng ca

 

2

Nguyễn Công Ước

0962.438.992

thành viên

 

Ghi chú: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt

 
 

tầm kiểm soát cần báo cáo Lãnh đạo ĐCT, Ban giám đốc xem xét cho ý kiến chỉ đạo./. 

 
             
     

Tân Sơn, ngày 22  tháng 6 năm 2017

 
     

Lập biểu

 

 

 

Đinh Tấn Quyền

 
             
             
             
       

 

 

 

 

   
             
             
             
             

 

Liên kết - Đối tác