Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 3 tháng 9/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 22/09 đến ngày 25/09/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 07h00 ngày 25/09/2017

 

 

 

GĐ. Phạm Văn Long

0944.457.035

 

II

Trực thành viên

 

 

1

Vũ Thị Hiệp

0979.616.877

thành viên

2

Ngô Ngọc Đại

0972.275.768

thành viên

3

Đinh Tấn Quyền

0914.722.063

trưởng ca

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 7h ngày 25/09/2017

01692.695.788

trưởng ca

 

2

Phạm Quý Phong

01687.984.115

thành viên

 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 7h ngày 25/09/2017

0978.158.858

trưởng ca

 

2

Phạm Thái Sơn   

0973.757.703

thành viên

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 16h30h ngày 3/9 đến 7h ngày 25/09/2017

0973.921.163

trưởng ca

 

2

Nguyễn Chí Thanh

0914.145.268

thành viên

 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 7h ngày 25/09/2017

01692.692.999

thành viên

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Bùi Quang Trung

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 7h ngày 25/09/2017

0948.152.489

thành viên

 

2

Ngô Minh Đức

0912.644.977

trưởng ca

 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Nguyễn Công Ước         

Từ 16h30h ngày 22/09 đến 7h ngày 25/09/2017

0962.438.992

thành viên

 

2

Phạm Ngọc Bảy

0969.828.240

trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                       

 

 

 

 

 

   
           

 

Ngày 22  tháng 9  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

                                   Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác