Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 4 tháng 7/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

Từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

 

Trực thành viên

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

 

 

1

Nguyễ Phong Tuyến

01699.497.827

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Hùng

01689.036.995

thành viên

3

Nguyễn Thị Hường

01678.520.197

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

01692.695.788

trưởng ca

 
 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

0978.158.858

trưởng ca

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

thành viên

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

0973.921.163

trưởng ca

 
 
 
 
 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

01692.692.999

thành viên

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Bùi Quang Trung

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

0948.152.489

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Đặng Văn Phú

Từ 16h30h ngày 28/7 đến 7h00 ngày 31/7/2017

0983.415.704

thành viên

 

2

Nguyễn Công Ước

0962.438.992

trưởng ca

 

 

Ngày 28  tháng 7  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

                                    Nguyễn Văn Hùng

Liên kết - Đối tác