Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 4 tháng 8/2017 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 25/08 đến ngày 28/08/2017

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

1

Nguyễn Phong Tuyến

Từ 16h30h ngày 25/08 đến 07h00 ngày 28/08/2017

01699.497.827

Trưởng ca kiêm trực chỉ đạo BCH&PCCCR

2

Nguyễn Thị Hường

01678.520.197

Thành viên

3

Trần Đăng Mạnh

0987.884.293

Thành viên

4

Nguyễn Hữu Trường

01676.466.706

Thành viên

 

 

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

 

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 25/08 đến 7h ngày 28/08/2017

01687.984.115

trưởng ca

 
 
 
 

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

 

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 25/08 đến 7h ngày 28/08/2017

0978.158.858

thành viên

 

2

Phạm Thái Sơn

0973.757.703

trưởng ca

 

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 16h30h ngày 25/8 đến 7h ngày 28/8/2017

0973.921.163

trưởng ca

 
 
 
 
 
 
 

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

 

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30h ngày 25/08 đến 7h ngày 28/08/2017

01692.692.999

thành viên

 

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

trưởng ca

 

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

 

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 25/8 đến 7h ngày 28/8/2017

0912.644.977

trưởng ca

 
 
 

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

 

1

Đặng Văn Phú

Từ 16h30h ngày 25/08 đến 7h ngày 28/08/2017

0983.415.704

trưởng ca

 

2

Phạm Ngọc Bảy

0969.828.240

thành viên

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt ầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                      

 

 

 

 
           

 

 

Ngày 25  tháng 08  năm 2017

LẬP BIỂU

 

 

                                     Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác