Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ "ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN" TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN NĂM 2022. Tất cả tin tức

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VỚI CHỦ ĐỀ

Nhằm giáo dục định hướng cho các em kỹ năng sống, tình yêu thiên nhiên quý trọng sức lao động và ý thức bảo vệ môi trường. Sáng 03/11/2022, Trung tâm GDMT &DVDL sinh thái Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tổ chức thành công lớp tuyên truyền , giáo dục môi trường cho các em học sinh Trường PTDT bán trú TH và THCS Xuân Sơn với chủ đề " Đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên" tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn năm 2022. Tham...

Đọc thêm

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN Tất cả tin tức

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN

Orchidanthan virosa loài thực vật mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Xuân Sơn Để hoàn thiện bộ sưu tập mẫu thực vật cho bảo tàng thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Sơn và đánh giá điều tra khu hệ động thực vật Vườn quốc quốc gia Xuân Sơn trong hai năm 2013 – 2014 Vườn quốc gia Xuân Sơn phối kết hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các chuyên gia thưc vật của Vườn thực vật Singapore. Kết quả đã phát hiện và công bố vào tháng 12 năm 2014 trên một tạp chí của Pháp về một loài mới cho Thực vật Việt Nam nói chung và cho Vườn quốc gia Xuân Sơn...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác