Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg - chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giúp nhiều xã, thôn vượt lên đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg  -  chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giúp nhiều xã, thôn vượt lên đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ với diện tích 15.048 ha thuộc địa phận xã Xuân Sơn và một phần các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Tân Sơn, Đồng Sơn và Lai Đồng. Những năm trở lại đây thực hiện chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã triển khai giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên theo định mức 100 nghìn đồng/ha và hỗ trợ 40 triệu đồng cho cộng đồng vùng đệm 29 thôn/bản thuộc vùng đệm của Vườn (trong đó gồm 9 thôn vùng đệm trong và 20 thôn vùng đệm ngoài).           Tính từ khi bắt đầu triển khai hỗ trợ là năm 2013 đến nay đã được 8 năm. Bảy năm là cả một chặng đường tuy...

Đọc thêm

QUẢN LÝ SINH VẬT NGOẠI LAI ĐỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

QUẢN LÝ SINH VẬT NGOẠI LAI ĐỂ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Sinh vật NLXH trước hết là những loài không có nguồn gốc bản địa. Khi được đưa đến một môi trường mới, một loài ngoại lai có thể không thích nghi được với điều kiện sống và do đó không tồn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, do thiếu vắng các đối thủ cạnh tranh và thiên địch như ở quê nhà cùng với điều kiện sống thuận lợi, các loài này có điều kiện sinh sôi, nảy nở rất nhanh và đến một lúc nào đó phá vỡ cân bằng sinh thái bản địa và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Lúc này nó trở thành loài ngoại lai xâm hại. Theo thống kê không đầy đủ, chúng ta có tới 94 loài sinh vật NLXH. Trong số đó, có một số loài đã gây ảnh hưởng nặng nề tới môi trường và kinh tế của người nông dân...

Đọc thêm

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Xuân Sơn” QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Xuân Sơn”

Từ ngày 24 đến 29/10/2019, Vườn quốc gia Xuân Sơn phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Xuân Sơn. Tham gia lớp tập huấn gồm cán bộ viên chức tại các trạm quản lý rừng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp cận những nội dung chính liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR như: Hệ thống Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên; Phương pháp lập hồ sơ ban đầu đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và PCCCR; Nghiệp vụ tuần tra, kiểm...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác