Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Danh bạ, email Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Danh bạ

DANH BẠ, EMAIL ĐỘI CTBVR VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN
 

STT

HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
SỐ ĐIỆN THOẠI
Email

I

Văn Phòng Đội CTBVR
 
 
 

1

Nguyễn Phong Tuyến
Đội Trưởng
0399.497.827
tuyennguyenphong@gmail.com

2

Nguyễn Ngọc Thuận

Phó đội trưởng

0389.522.483
 

3

Hà Thị Huệ

Cán bộ

 

 

II

Trạm QLBVR Đồng Sơn

  

 

 

1

Nguyễn Chí Thanh

Trạm trưởng

0914.145.268

 

2

 Kiếm

Cán bộ

 

 

3

Phạm Minh Điền
Cán bộ
0976.817.812

 

III

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tân Sơn

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tuất

Trạm trưởng

0973.921.163

 

2

Bàn Văn Hợi
Cán bộ
0836.895.333

 

IV

Trạm Quản lý bảo vệ rừng xóm Cỏi – xã Xuân Sơn

 

 

 

1

Nguyễn Văn An

Trạm trưởng

0978.980.755

 

2

Phùng Xuân Hiếu Trạm trưởng 0984.915.639

 

V

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lùng Mằng

 

 

 

1

Hà Văn Đà
Trạm trưởng
0978.158.858

 

2

Triệu Văn Lâm
Cán bộ
0984.440.015

 

VI

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Đài

 

 

 

1

Phùng Văn Giang
Trạm trưởng
0392.692.999

 

2

Phạm Quý Phong
Cán bộ
0987.984.115

 

VII

Trạm Quản lý bảo vệ rừng Kim Thượng

 

 

 

1

Đặng Văn Phú
Trạm trưởng
0983.415.704

 

2

Nguyễn Xuân Cảnh
Cán bộ
0392.695.788

 

      

Liên kết - Đối tác