Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn Danh bạ

DANH BẠ, EMAILL KHỐI VĂN PHÒNG VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Email

I

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

1

Phạm Văn Long

Giám Đốc

 

longpv.sxnn.phutho

2

Hoàng Gia Khánh

Phó Giám Đốc

0946.042.098

hoangkhanh73

3

Trần Đăng Hùng

Phó Giám Đốc

0948.121.284

danghung886

II

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

 

 

 

1

Nguyễn Văn Tâm

Trưởng Phòng

0912.686.148

tamvqg80

2

Đinh Tấn Quyền

Phó Phòng

0914.722.063

quyen46

3

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kế toán trưởng

0948.052.724

hungvanvqgxs

4

Phạm Thu Huyền

Kế toán

0986.813.125

phamthuhuyenvqg

5

Nguyễn Thị Huệ

Cán bộ

01667.210.132

 

6

Nguyễn Thị Hương

Văn Thư

01633.538.171

huong019

7

Bùi Thị Thơ

Cán bộ

01683.087.413

 

8

Ngô Ngọc Đại

 Cán bộ

0972.275.768

 

III

PHÒNG HTQT& DLST

 

 

 

1

Đào Văn Thông

Trưởng phòng

01682.103.325

thongln

2

Vũ Thị Hiệp

Cán bộ

0979.616.877

htv147

3

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ

01678.520.197

 

4

Nguyễn Ngọc Thuận

Cán bộ

01689.522.483

nnngocthuan29

5

Trần Đăng Mạnh

Cán bộ

0987.884.293

 

IV

PHÒNG QLR&BTTN

 

 

 

1

Nguyễn Phong Tuyến

Trưởng phòng

01699.497.827

nguyenphongtuyen1975

2

Đặng Thị Hồng Nhung

Cán bộ

0974.794.677

 

3

 

Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ

0964.052.145

 

Liên kết - Đối tác