Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn Danh bạ

DANH BẠ, EMAILL KHỐI VĂN PHÒNG VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Email

I

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

1

Trần Ngọc Cường

Giám Đốc

0912.044.390

 

2

Hoàng Gia Khánh

Phó Giám Đốc

0946.042.098

hoangkhanh73

3

Trần Đăng Hùng

Phó Giám Đốc

0948.121.284

danghung886

II

PHÒNG HC - TH

 

 

 

1

Đinh Tấn Quyền

Trưởng Phòng

0914.722.063

quyen46

2

Nguyễn Thị Thúy Vân

Kế toán trưởng

0948.052.724

hungvanvqgxs

3

Phạm Thu Huyền

Kế toán

0986.813.125

phamthuhuyenvqg

4

Nguyễn Thị Huệ

Cán bộ

01667.210.132

 

III

PHÒNG KH &HTQT

 

 

 

1

Nguyễn Hữu Trường

Trưởng phòng

0399.090.477

 

2

Vũ Thị Hiệp

Cán bộ

0979.616.877

htv147

IV

PHÒNG QLR&BTTN

 

 

 

1

Nguyễn Phong Tuyến

Trưởng phòng

01699.497.827

nguyenphongtuyen1975

2

Nguyễn Thị Hường

Cán bộ

0378.520.197

 

Liên kết - Đối tác