Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn Danh bạ

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn

DANH BẠ, EMAILL KHỐI VĂN PHÒNG VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Email I Lãnh đạo cơ quan       1 Trần Ngọc Cường Giám Đốc 0912.044.390   2 Hoàng Gia Khánh Phó Giám Đốc 0946.042.098 hoangkhanh73 3 Trần Đăng Hùng Phó Giám Đốc 0948.121.284 danghung886 II PHÒNG HC - TH       1 Đinh Tấn Quyền Trưởng Phòng 0914.722.063 quyen46 2 Phạm Thu Huyền Kế toán trưởng 0986.813.125 phamthuhuyenvqg 3 Nguyễn Thị Huệ Cán bộ 01667.210.132   III PHÒNG KH &HTQT       1 Nguyễn Hữu Trường Trưởng phòng 0399.090.477   2 Vũ Thị Hiệp Cán bộ 0979.616.877 htv147 3  Nguyễn Đức Quân Cán bộ 0978.980.755   IV PHÒNG QLR&BTTN       1 Trần Quang Thường Phó Trưởng phòng 0353.433.686   2 Nguyễn Thị Hường Cán bộ 0378.520.197  

Đọc thêm

Danh bạ, email Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Danh bạ

Danh bạ, email Đội Chuyên trách bảo vệ rừng

DANH BẠ, EMAIL ĐỘI CTBVR VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN   STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Email I Văn Phòng Đội CTBVR       1 Nguyễn Phong Tuyến Đội Trưởng 0399.497.827 tuyennguyenphong@gmail.com 2 Nguyễn Ngọc Thuận Phó đội trưởng 0389.522.483   3 Hà Thị Huệ Cán bộ     II Trạm QLBVR Đồng Sơn        1 Nguyễn Chí Thanh Trạm trưởng 0914.145.268   2  Kiếm Cán bộ     3 Phạm Minh Điền Cán bộ 0976.817.812   III Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tân Sơn       1 Nguyễn Văn Tuất Trạm trưởng 0973.921.163   2 Bàn Văn Hợi Cán bộ 0836.895.333   IV Trạm Quản lý bảo vệ rừng xóm Cỏi – xã Xuân Sơn       1 Nguyễn Văn An Trạm trưởng 0978.980.755   2 Phùng Xuân Hiếu Trạm trưởng 0984.915.639   V Trạm Quản lý bảo vệ rừng Lùng Mằng       1 Hà Văn Đà Trạm trưởng 0978.158.858   2 Triệu Văn Lâm Cán bộ 0984.440.015   VI Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Đài       1 Phùng Văn Giang Trạm trưởng 0392.692.999   2 Phạm Quý Phong Cán bộ 0987.984.115   VII Trạm Quản lý bảo vệ rừng Kim Thượng       1 Đặng Văn Phú Trạm trưởng 0983.415.704   2 Nguyễn Xuân Cảnh Cán bộ 0392.695.788         

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác