Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn Danh bạ

Danh bạ, Email khối Văn phòng Vườn quốc gia Xuân Sơn

DANH BẠ, EMAILL KHỐI VĂN PHÒNG VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Email I Lãnh đạo cơ quan       1 Phạm Văn Long Giám Đốc   longpv.sxnn.phutho 2 Hoàng Gia Khánh Phó Giám Đốc 0946.042.098 hoangkhanh73 3 Trần Đăng Hùng Phó Giám Đốc 0948.121.284 danghung886 II PHÒNG HC - TH       1 Đinh Tấn Quyền Trưởng Phòng 0914.722.063 quyen46 2 Nguyễn Thị Thúy Vân Kế toán trưởng 0948.052.724 hungvanvqgxs 3 Phạm Thu Huyền Kế toán 0986.813.125 phamthuhuyenvqg 4 Nguyễn Thị Huệ Cán bộ 01667.210.132   5 Bùi Thị Thơ Cán bộ 01683.087.413   III PHÒNG KH &HTQT       1 Đào Văn Thông Trưởng phòng 01682.103.325 thongln 2 Vũ Thị Hiệp Cán bộ 0979.616.877 htv147 3 Nguyễn Ngọc Thuận Cán bộ 01689.522.483 nnngocthuan29 IV PHÒNG QLR&BTTN       1 Nguyễn Phong Tuyến Trưởng phòng 01699.497.827 nguyenphongtuyen1975 2 Nguyễn Thị Hường Cán bộ 0378.520.197  

Đọc thêm

Danh bạ, email Đội Chuyên trách bảo vệ rừng Danh bạ

Danh bạ, email Đội Chuyên trách bảo vệ rừng

DANH BẠ, EMAIL ĐỘI CTBVR VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN   STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Email I Văn Phòng Đội CTBVR       1 Trần Quang Thường Đội Phó 01683.036.214 Family2008tqt 2 Nguyễn Hữu Trường Cán bộ 01676.466.706 nguyenhuutruong90 3 Nguyễn Văn Phúc HĐ Lái xe     II Trạm QLBVR Đồng Sơn       1 Đặng Văn Phú Trạm trưởng 0943.032.182   2 Nguyễn Công Ước Cán bộ 0978.104.605   3 Phạm Ngọc Bảy Nhân viên 0969.828.240   III Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tân Sơn       1 Ngô Minh Đức Trạm trưởng 0912.644.977   2 Bùi Quang Trung Cán bộ 0948.152.489   IV Trạm Quản lý bảo vệ rừng xóm Cỏi – xã Xuân Sơn       1 Trần Xuân Ngát Trạm trưởng 0948.053.416   2 Phạm Thái Sơn Cán bộ 0973.757.703   3 Hà Văn Đà Cán bộ 0978.158.858   V Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Sơn       1 Phạm Quý Phong Trạm trưởng 01687.984.115   2 Nguyễn Văn Hùng Cán bộ 01689.036.995 nguyenvanhungvfu 3 Nguyễn Xuân Cảnh Nhân viên 01692.695.788   VI Trạm Quản lý bảo vệ rừng Xuân Đài       1 Nguyễn Văn Tuất Trạm trưởng 0973.921.163   2 Nguyễn Chí Thanh Cán bộ 0914.145.268   3 Bùi Quang Hưng Nhân viên     VII Trạm Quản lý bảo vệ rừng Kim Thượng       1 Nguyễn Đức Quân Trạm trưởng 0978.980.755   2 Phùng Văn Giang Cán bộ 01692.692.999            

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác