Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN Lịch làm việc

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN           STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Văn Tuất Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 8h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0973.921.163   2 Nguyễn Thanh Bình Từ 08h00 ngày 22/01/2023 đến 08h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0974.154.451   3 Nguyễn Đức Quân Từ 08h00 ngày 24/01/2023 đến 07h30 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0978.980.755   II Trạm QLBVR Xuân Đài 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 16h30 phút ngày 19/01/2023 đến 8h00 phút 24/01/2023 (Tức ngày 28/12/2022 âm lịch đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0392.695.788   2 Phạm Quý Phong Từ 8h00 phút ngày 24/01/2023 đến 7h00 ngày 27/01/2023 (Tức ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch ) 0987.984.115   III Trạm QLBVR Xóm Cỏi 1 Đặng Văn Phú Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 12h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0983.415.704   2 Nguyễn Văn An Từ 12h00 ngày 22/01/2023 đến 12h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 13/01/2023 – 16/01/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 13/01/2023 – 16/01/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 02/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2023           THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 13/01/2023 – 16/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh              Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                              Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 01/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023         THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Trần Quang Thường                  Trưởng ca              SĐT: 0383.036.214 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác