Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 08/12/2023 đến ngày 11/12/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 08/12/2023 đến ngày 11/12/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng      Phó giám đốc         SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Trần Quang Thường        Trưởng ca              SĐT: 0364.374.544 Phạm Thu Huyền            Thành viên             SĐT: 0986.813.125 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 08/12/2023 đến 7h30 ngày 11/12/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 08/12/2023 đến 7h30 ngày 11/12/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 08/12/2023 đến 7h30 ngày 11/12/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 08/12/2023 đến 7h30 ngày 11/12/2023 0392.695.788 Trưởng ca V Trạm...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh      Phó giám đốc      SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Hữu Trường       Trưởng ca              SĐT: 0376.466.076 Hà Thị Huệ                      Thành viên             SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0392.695.788 Trưởng...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 17/11/2023 đến ngày 20/11/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 17/11/2023 đến ngày 20/11/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng      Phó giám đốc        SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Ngọc Thuận       Trưởng ca              SĐT: 0389.522.483 Nguyễn Thị Hường          Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                     Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Phùng Xuân Hiếu Từ 17h00 ngày 17/11/2023 đến 7h30 ngày 20/11/2023 0984.915.639 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 17/11/2023 đến 7h30 ngày 20/11/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 17/11/2023 đến 7h30 ngày 20/11/2023 0389.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 17/11/2023 đến 7h30 ngày...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác