Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 26/05/2023 – 29/05/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR  từ ngày 26/05/2023 – 29/05/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh              Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Nguyễn Thị Huệ                        Thành viên             SĐT: 0376.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 26/05/2023 đến 7h00 ngày 29/05/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 26/05/2023 đến 7h00 ngày 29/05/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 26/05/2023 đến 7h00 ngày 29/05/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Thanh Bình Từ 17h00 ngày 26/05/2023 đến 7h00 ngày 29/05/2023 0974.154.451 Trưởng...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 19/05/2023 – 22/05/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 19/05/2023 – 22/05/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Đinh Tấn Quyền                        Trưởng ca              SĐT: 0914.722.063 Vũ Thị Hiệp                              Thành viên             SĐT: 0979.616.887 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 19/05/2023 đến 7h00 ngày 22/05/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 19/05/2023 đến 7h00 ngày 22/05/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 19/05/2023 đến 7h00 ngày 22/05/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 19/05/2023 đến 7h00 ngày 22/05/2023 0983.415.704 Trưởng ca 2 Nguyễn Thanh Bình 0974.154.451 Thành viên V Trạm QLBVR Tân Sơn 1 Nguyễn Văn...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 12/05/2023 – 15/05/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 12/05/2023 – 15/05/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh              Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 12/05/2023 đến 7h00 ngày 15/05/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 12/05/2023 đến 7h00 ngày 15/05/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 12/05/2023 đến 7h00 ngày 15/05/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 12/05/2023 đến 7h00 ngày 15/05/2023 0392.695.788 Trưởng ca 2 Đặng...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác