Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI THUỘC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN các hoạt động du lịch

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI THUỘC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, du lịch sinh thái là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn được thành lập  theo văn bản số 4652/UBND- TH ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ. Với chức năng nhằm sử dụng hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Xuân Sơn phát triển, kinh doanh du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, hướng nghiệp lâm nghiệp góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo công ăn việc làm, chia sẻ lợi ich với cộng đồng địa phương, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.           Với chức năng trên, Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ, du lịch sinh thái đã  và đang triển khai một số nhiệm vụ cụ thể và tổ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác