Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI THUỘC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN các hoạt động du lịch

Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ, du lịch sinh thái là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Vườn quốc gia Xuân Sơn được thành lập  theo văn bản số 4652/UBND- TH ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ. Với chức năng nhằm sử dụng hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên của Vườn Quốc gia Xuân Sơn phát triển, kinh doanh du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, hướng nghiệp lâm nghiệp góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo công ăn việc làm, chia sẻ lợi ich với cộng đồng địa phương, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

          Với chức năng trên, Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ, du lịch sinh thái đã  và đang triển khai một số nhiệm vụ cụ thể và tổ chức các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể:

Lập kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường trong VQG Xuân Sơn.

Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, du lịch và tư vấn, hướng dẫn khách về các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Thực hiện các dịch vụ: Cung ứng dịch vụ môi trường rừng; cho thuê môi trường rừng; cung ứng dịch vụ tư vấn về lâm nghiệp (Hạt giống, cây giống lâm nghiệp, tư vấn các dịch vụ về phát triển lâm nghiệp...)

Thực hiện các dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về du lịch sinh thái; Tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ, quảng bá, giới thiệu những sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, truyền thống của người dân địa phương và một số dịch vụ khác trong Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Phát triển lâm nghiệp bền vững; Luật bảo vệ rừng; Luật du lịch; Luật bảo vệ đa dang sinh học; Luật bảo vệ môi trường và quy chế hoạt động du lịch sinh thái; Tổ chức các hoạt động về ngày môi trường và một số các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, khách tham quan du lịch và cộng đồng dân cư trong và ngoài vùng đệm; Xây dựng các tư liệu phục vụ cho công tác tuyền tuyền và giáo dục môi trường.

Tổ chức bộ máy và lao động của trung tâm: Gồm có Lãnh đạo Trung tâm và 03 bộ phận chuyên môn:

- Lãnh đạo Trung tâm: gồm Giám đốc và 01 Phó giám

- Các bộ phận chuyên môn:  03 bộ phận.

Tổ Kế hoạch - tổng hợp:

Tổ dịch vụ, du lịch sinh thái:

Tổ giáo dục môi trường và hướng nghiệp lâm nghiệp :

 

 

Liên kết - Đối tác