Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Bảng giá dịch vụ thăm quan Vườn Quốc gia Xuân Sơn

 

STT

Nội dung

Địa điểm

Giá dịch vụ(đồng)

Ghi chú

 I

Giá dịch vụ hướng dẫn tham quan du lịch sinh thái và giáo dục môi trường:

1

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Na, hang thổ Thần, thác Ngọc

Bảo tàng thiên nhên

100.000

 

Bảo tàng thiên nhên, hang thổ Thần

200.000

 

Bảo tàng thiên nhên, hang thổ Thần, hang Na

300.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang thổ Thần, hang na, thác Ngọc

500.000

 

2

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Cỏi, hang Đất, thác Ngọc

Bảo tàng thiên nhiên

100.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi

200.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất

300.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất,

thác Ngọc

500.000

 

3

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Lấp, hang Dôi, thác Ngọc

Bảo tàng thiên nhiên

100.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp

200.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp, hang Dôi

300.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp, hang Dôi,

thác Ngọc

500.000

 

4

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Cỏi, hang Đất, cây Di sản

Bảo tàng thiên nhiên

100.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi

200.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất

300.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất, cây Di Sản

500.000

 

5

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Lạng, thác Mơ

Bảo tàng thiên nhiên

100.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Lạng

300.000

 

Bảo tàng thiên nhiên, hang Lạng, thác Mơ

500.000

 

6

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, đỉnh núi Ten

Bảo tàng thiên nhiên, đỉnh núi Ten

1.000.000

 

7

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, đỉnh núi Cẩn

Bảo tàng thiên nhiên, đỉnh núi Cẩn

1.000.000

 

II

Giá dịch vụ cho thuê hội trường ( Hội trường tầng 3 văn phòng VQG Xuân Sơn)

1

Từ 10 - 30 người

 

2.100.000

 

2

Từ 30 – 50 người

 

2.500.000

 

III

Giá dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch

1.300.000

 

IV

Giá dịch vụ trông giữ xe

 

 

1

Giá dịch vụ trông giữ xe thực hiện theo quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

  •  
               

                                                                                     

Liên kết - Đối tác