Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

1. Tổng quan về Vườn quốc gia Xuân Sơn: Vị trí : Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở điểm cuối của dẫy Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận huyện Tân Sơn – Phú Thọ.Cách Hà Nội 140 km; cách Việt Trì 80 km. Tổng diện tích: 15.048 ha; được phân chia thành 3 phân khu: + Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 9.099ha + Phân khu phục hồi sinh thái: 5.737 ha + Phân khu dịch vụ hành chính: 212 ha Vùng đệm: Vùng đệm...

Đọc thêm

Tổ chức bộ máy Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

I. Ban lãnh đạo: 1. Ông Phạm Văn Long – Giám đốc Điện thoại: Email: phamlong64@gmail.com Longpv.sonn@phutho.gov.vn 2. Ông Hoàng Gia Khánh - Phó giám đốc Điện thoại: 0944.457.098 Email: hoangkhanh@gmail.com ...

Đọc thêm

Chức năng nhiệm vụ Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN I. Vị trí, chức năng: 1. Vườn Quốc gia Xuân Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng q uản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, nguồn gen sinh vật; các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; bảo vệ môi trường sinh thái; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tổ chức các hoạt động dịch vụ, du...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác