Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

1. Tổng quan về Vườn quốc gia Xuân Sơn: Vị trí:  Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở điểm cuối của dẫy Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận huyện Tân Sơn – Phú Thọ.Cách Hà Nội 140 km; cách Việt Trì 80 km. Tổng diện tích: 15.048 ha; được phân chia thành 3 phân khu: + Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 9.099ha + Phân khu phục hồi sinh thái: 5.737 ha + Phân khu dịch vụ hành chính: 212 ha Vùng đệm: Vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn được quy hoạch với tổng diện tích 6.208 ha, trên địa bàn 29 thôn; 6 xã thuộc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ gồm 9 thôn thuộc vùng đệm trong và 20 thôn thuộc vùng đệm ngoài. 2. Lịch sử hình thành: Năm 1986: Thủ tướng chính phủ ký quyết định số: 194/CT, đưa Xuân Sơn vào Rừng cấm quốc gia với diện tích bảo vệ là...

Đọc thêm

Tổ chức bộ máy Giới thiệu

Tổ chức bộ máy

     I. Ban lãnh đạo:      1. Ông Trần Ngọc Cường – Giám đốc      Điện thoại: 0912.044.390      Email:      2. Ông Hoàng Gia Khánh -  Phó giám đốc      Điện thoại: 0944.457.098      Email: hoangkhanh@gmail.com      3. Ông Trần Đăng Hùng-Phó giám đốc      Điện thoại: 0984.121.284      Email: danghung886@gmail.com      II. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc      1. Phòng Hành chính tổng hợp:      - Ông Đinh Tấn Quyền - Trưởng phòng      Điện thoại: 0914.722.063      - Bà Phạm Thu Huyền – Kế toán trưởng      Điện thoại: 0986.813.125      Email:      2. Phòng khoa học và hợp tác quốc tế:      Ông Nguyễn Hữu Trường – Trưởng phòng      Điện thoại: 0376.466.706      Email; tuyennguyenphong@gmail.com      3. Phòng Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên       Ông Trần Quang Thường - Phó trưởng phòng       Điện thoại: 0353.433.686       Email: family2008tqt@gmail.com  ...

Đọc thêm

Chức năng nhiệm vụ Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN      I. Vị trí, chức năng:      1. Vườn Quốc gia Xuân Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, nguồn gen sinh vật; các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; bảo vệ môi trường sinh thái; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tổ chức các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái.       2. Vườn Quốc gia Xuân Sơn chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ; có tư cách pháp nhân, có trụ sở,...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác