Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Tổ chức bộ máy Giới thiệu

     I. Ban lãnh đạo:

     1. Ông Trần Ngọc Cường – Giám đốc

     Điện thoại: 0912.044.390

     Email:

     2. Ông Hoàng Gia Khánh -  Phó giám đốc

     Điện thoại: 0944.457.098

     Email: hoangkhanh@gmail.com

     3. Ông Trần Đăng Hùng-Phó giám đốc

     Điện thoại: 0984.121.284

     Email: danghung886@gmail.com

     II. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc

     1. Phòng Hành chính tổng hợp:

     - Ông Đinh Tấn Quyền - Trưởng phòng

     Điện thoại: 0914.722.063

     - Bà Phạm Thu Huyền – Kế toán trưởng

     Điện thoại: 0986.813.125

     Email:

     2. Phòng khoa học và hợp tác quốc tế:

     Ông Nguyễn Hữu Trường – Trưởng phòng

     Điện thoại: 0376.466.706

     Email; tuyennguyenphong@gmail.com

     3. Phòng Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên

      Ông Trần Quang Thường - Phó trưởng phòng

      Điện thoại: 0353.433.686

      Email: family2008tqt@gmail.com

      4. Đội chuyên trách bảo vệ rừng:

     Ông Nguyễn Phong Tuyến – Trưởng phòng

     Điện thoại: 0399.497.827

     Email; tuyennguyenphong@gmail.com

 

     5. Trung Tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ du lịch sinh thái:

     - Ông Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng

     Điện thoại: 0969.763.991

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác