Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Tổ chức bộ máy Giới thiệu

     I. Ban lãnh đạo:

     1. Ông Phạm Văn Long – Giám đốc

     Điện thoại:

     Email: phamlong64@gmail.com

                 Longpv.sonn@phutho.gov.vn

     2. Ông Hoàng Gia Khánh -  Phó giám đốc

     Điện thoại: 0944.457.098

     Email: hoangkhanh@gmail.com

     3. Ông Trần Đăng Hùng-Phó giám đốc

     Điện thoại:

     Email: danghung886@gmail.com

     II. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc

     1. Phòng Hành chính tổng hợp:

     - Ông Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng

     Điện thoại: 0912.686.148

     Email: tamvqg80@gmail.com

     - Ông Đinh Tấn Quyền

     Điện thoại: 0914.722.063

     - Bà Nguyễn Thị Thúy Vân – Kế toán trưởng

     Điện thoại: 0948.052.724

     Email: hungvanvqgxs@gmail.com

     2. Phòng khoa học và hợp tác quốc tế:

     - Ông Đào Văn Thông – Trưởng phòng

     Điện thoại: 01682.103.325

     Email: thongln@gmail.com

     3. Phòng Quản lý rừng và bảo tồn thiên nhiên

     Ông Nguyễn Phong Tuyến – Trưởng phòng

     Điện thoại: 01699.497.827

     Email; tuyennguyenphong@gmail.com

      4. Đội chuyên trách bảo vệ rừng:

     - Ông Trần Quang Thường

      Điện thoại: 01683.036.214

      Email: family2008tqt@gmail.com

     5. Trung Tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ du lịch sinh thái:

     - Bà Nguyễn Thị Huệ - Thường trực trung tâm

     Điện thoại: 01667.210.132

     Email: huechicken@gmail.com

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác