Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR         Số: 03/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                        Tân Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long Chức vụ: GĐ SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Đinh Tấn Quyền Trưởng ca SĐT: 0914.722.063 Vũ Thị Hiệp Thành viên SĐT: 0979.616.887 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái Hà Thị Thảo Trưởng ca SĐT: 0336.215.090 Nguyễn Văn Tâm Trưởng ca SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác