Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 14/7/2023 – 17/7/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 14/7/2023 – 17/7/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc     SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Ngọc Thuận                 Trưởng ca              SĐT: 0389.522.483 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 Phạm Trung Kiên                      Thành viên             SĐT: 0962.009.455 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 14/7/2023 đến 7h00 ngày 17/7/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 14/7/2023 đến 7h00 ngày 17/7/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 14/7/2023 đến 7h00 ngày 17/7/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 14/7/2023 đến...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 07/7/2023 – 10/7/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 07/7/2023 – 10/7/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc               SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Nguyễn Thị Huệ                        Thành viên             SĐT: 0376.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 07/7/2023 đến 7h00 ngày 10/7/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 07/7/2023 đến 7h00 ngày 10/7/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 07/7/2023 đến 7h00 ngày 10/7/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 07/7/2023 đến 7h00 ngày 10/7/2023 0392.695.788 Trưởng ca 2 Nguyễn Thanh Bình 0974.154.451 Thành viên V Trạm...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 02/06/2023 – 05/06/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 02/06/2023 – 05/06/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường         Chức vụ: Giám đốc     SĐT: 0912.044.390                               II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Hữu Trường            Trưởng ca                    SĐT: 0376.466.076 Hà Thị Huệ                           Thành viên                  SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Văn Tâm                  Trưởng ca                    SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương               Thành viên                  SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 02/06/2023 đến 7h00 ngày 05/06/2023 0978.980.755 Trưởng ca 2 Nguyễn Văn An 0975.631.444 Thành viên II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 02/06/2023 đến 7h00 ngày 05/06/2023 0978.158.858 Trưởng ca 2 Triệu Văn Lâm 0984.440.015 Thành viên III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 02/06/2023 đến 7h00 ngày 05/06/2023 0392.692.999 Trưởng ca 2 Phạm Quý Phong 0987.984.115 Thành viên IV Trạm QLBVR...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác