Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/10/2023 đến ngày 30/10/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/10/2023 đến ngày 30/10/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng      Phó giám đốc                  SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Đức Quân           Trưởng ca              SĐT: 0978.980.755 Nguyễn Thị Huệ              Thành viên             SĐT: 0367.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 27/10/2023 đến 7h30 ngày 30/10/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 27/10/2023 đến 7h30 ngày 30/10/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 27/10/2023 đến 7h30 ngày 30/10/2023 0389.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 27/10/2023 đến 7h30 ngày...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 20/10/2023 đến ngày 23/10/2023 Động vật

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 20/10/2023 đến ngày 23/10/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc               SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                     Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Phùng Xuân Hiếu Từ 17h00 ngày 20/10/2023 đến 7h30 ngày 23/10/2023 0984.915.639 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 20/10/2023 đến 7h30 ngày 23/10/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 20/10/2023 đến 7h30 ngày 23/10/2023 0389.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 20/10/2023 đến 7h30...

Đọc thêm

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN TUẦN TRA KIỂM TRA RỪNG GIÁP RANH TỈNH HÒA BÌNH Động vật

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN TUẦN TRA KIỂM TRA RỪNG GIÁP RANH TỈNH HÒA BÌNH

                Ngày 17 tháng 10 năm 2023 Lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Sơn phối hợp với UBND xã Nánh Nghê; Công an xã và Kiểm lâm huyện Đà Bắc tiến hành tuần tra, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng khu vực rừng giáp ranh với xã Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tuyên truyền cho người dân vùng giáp ranh không xâm canh xâm cư, khai thác, nương rẫy, không thực hiện các hành vi mua bán động vật rừng trái phép... Tin bài: Hà Thị Huệ - Đội chuyên trách BVR

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác