Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn
 • ĐÊM TRUYỀN THÔNG TUYÊN TRUYỀN  CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG &PCCCR VQG XUÂN SƠN

  ĐÊM TRUYỀN THÔNG TUYÊN TRUYỀN  CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG &PCCCR VQG XUÂN SƠN

  Tối 02/10/2017, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Xuân Đài – huyện Tân Sơn, Vườn quốc gia Xuân Sơn phối hợp với UBND các xã vùng đệm tổ chức đêm truyền thông tuyên

 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2022

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2017-2022

  Ngày 19/9/2017, Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội, đã thông qua báo cáo

 • CÔNG ĐOÀN VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

  CÔNG ĐOÀN VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

  Công đoàn Vườn quốc gia Xuân sơn là Công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp với trên 40 đoàn viên. Với nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương chủa Đảng và chinh sách pháp

 • GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG XUÂN SƠN

  GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VQG XUÂN SƠN

  Giáo dục môi trường là hoạt động nhằm giúp cho cộng đồng hiểu được bản chất của môi trường thiên nhiên để từ đó giúp con người có những hành vi đối xử “thân

Khoa học và Hợp tác

Dịch vụ - Du lịch

Liên kết - Đối tác