Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Vườn Quốc gia Xuân Sơn tổ chức tuyên truyền công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân các thôn/bản vùng đệm năm 2023. Tin tức và sự kiện

Thời gian qua Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tăng cường thực hiện các biện pháp về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và bảo vệ môi trường. Trong đó, hình thức tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại các thôn/bản được nỗ lực thực hiện, tại cuộc họp người dân có cơ hội được thảo luận, trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa phương.

Thực hiện Kế hoạch 06/KH-ĐCT ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Đội chuyên trách bảo vệ rừng – Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2023 Đội chuyên trách bảo vệ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các thôn bản vùng đệm Vườn thực hiện 05 lớp tuyên truyền về công tác Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Tân Sơn, Đồng Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đến dự và chỉ đạo các lớp tuyên truyền có Lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Sơn, Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các xã, đặc biệt đã thu hút được 150 người dân tham gia.

Qua đó, người dân được tuyên truyền về các quy định của các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp như: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; các tình huống vi phạm mà người dân có thể mắc phải…

Qua lớp tuyên truyền người dân sẽ hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ rừng của mình, của cộng đồng và phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành vi gây nguy hại đến rừng và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời giúp người dân trong cộng đồng hiểu được giá trị, tác dụng to lớn của rừng đối với cuộc sống của con người và tác dụng của công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

          Một số hình ảnh tại các lớp tuyên truyền:

(Lãnh đạo Vườn quốc gia Xuân Sơn, Lãnh đạo xã Đồng Sơn tham dự lớp tuyên truyền)

(Lớp tuyên truyền tại xã Xuân Sơn)

(Lớp tuyên truyền tại xã Kim Thượng)

(Lớp tuyên truyền tại xã Xuân Đài)

(Lớp tuyên truyền tại xã Tân Sơn)

(Lớp tuyên truyền tại xã Đồng Sơn)

Tin, bài: Hà Thị Huệ - Đội chuyên trách bảo vệ rừng

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác