Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

HỘI THẢO KHOA HỌC Tin tức và sự kiện

"Nghiên cứ kỹ thuật ảnh hưởng bón phân hữu cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng chè shan tuyết; Nghiên cứu kỹ thuật và thời gian hái ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng búp chè shan tuyết"

Thành phần tham gia Hội thảo:

1. Ông Trần Ngọc Cường Giám đốc VQG Xuân Sơn Chủ tịch

2. Ông Trần Đăng Lâu Nguyên Giám đốc VQG Xuân Sơn Đại biểu dự

3. Ông Nguyễn Ngọc Bình Phó Viện trưởng Viện NCNLM niền núi phía Bắc

4. Ông Đặng Đình Thư Phó Chủ tịch Hiệp hội chè Việt Nam

5. Ông Trần Đăng Hùng Phó Giám đốc VQG Xuân Sơn Chủ nhiệm đề tài

6. Ông Nguyễn Hiển Vinh Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Sơn

7. Ông Phạm Văn Đức Trạm trưởng Trạm khuyến nông Tân Sơn

8. Ông Đinh Tấn Quyền Trưởng phòng HC-TH Thư ký Hội thảo Và các Trưởng phó phòng, cán bộ tham gia Đề tài

Địa điểm Hội thảo Tầng 3 Hội Trường VQG Xuân Sơn Thực địa Tại xóm Dù xã Xuân Sơn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận về các mục tiêu và kết quả mà đề tài đã đạt được trong 2 năm thực hiện. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được; những cách làm hay, kinh nghiệm; những đề xuất giải pháp, kiến nghị của các địa phương và VQG Xuân Sơn.

Từ đó, ban tổ chức trao đổi, giải thích nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát triển cây chè Shan tuyết tại địa phương.

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác