Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Ứng dụng SMART trong tuần tra, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Sơn Tất cả tin tức

Ứng dụng SMART trong tuần tra, bảo vệ rừng và giám sát đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua Vườn quốc gia Xuân Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng bằng các phần mềm chuyên ngành và hệ thống định vị GPS thông qua việc ứng dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, theo dõi, giám sát đa dạng sinh học, giúp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng nâng cao hiệu quả trong việc tuần tra bảo vệ rừng. SMART là từ viết tắt tiếng Anh của “Spatial Monitoring and Reporting Tool”, là công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra, được xây dựng nhằm cải thiện khả năng thực thi pháp luật và giám sát đa dạng sinh học...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 04/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2023       THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                               Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR         Số: 03/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                        Tân Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long Chức vụ: GĐ SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Đinh Tấn Quyền Trưởng ca SĐT: 0914.722.063 Vũ Thị Hiệp Thành viên SĐT: 0979.616.887 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái Hà Thị Thảo Trưởng ca SĐT: 0336.215.090 Nguyễn Văn Tâm Trưởng ca SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác