Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh    Phó Giám đốc        SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến      Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Nguyễn Thị Huệ              Thành viên             SĐT: 0376.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm           Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương         Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0983.415.704 Trưởng ca V Trạm...

Đọc thêm

Khỉ mặt đỏ về với thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Sơn Tất cả tin tức

Khỉ mặt đỏ về với  thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Sơn

         Ngày 11 tháng 8 năm 2023. Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn tiếp nhận 01 cá thể Khỉ mặt đỏ,  có trọng lượng 25 kg, cao khoảng 70cm, tên khoa học Macaca artoides từ Hạt Kiểm lâm Phú Lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ và hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành thả về với môi trường tự nhiên tại khoảnh 07 Tiểu khu  278 Vườn quốc gia Xuân Sơn. Cá thể Khỉ mặt đỏ trên được Hạt Kiểm lâm Phú Lâm, tiếp nhận từ hộ gia đình Nguyễn Thị Hằng, khu Thanh Xuân, P. Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ tự nguyện giao nộp). Đoàn công tác VQG Xuân Sơn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Lâm đưa cá thể khỉ về với tự nhiên           Cá thể Khỉ mặt đỏ đã được kiểm...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 04/8/2023 – 07/8/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 04/8/2023 – 07/8/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc     SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                  Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0329.321.894 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác