Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

         Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa khô năm nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn có thể kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Vườn quốc gia Xuân Sơn có diện tích rừng khoảng 15.048 ha, trong đó diện tích rừng có nguy cơ xảy ra cháy là hơn 2.000 ha (chiếm 13,3% diện tích đất có rừng) phân bố trên 4 xã vùng đệm là Xuân Đài, Kim Thượng, Tân Sơn, Đồng Sơn. Mặt khác diện tích rừng dễ cháy nằm sát khu dân cư và và các vùng giáp ranh với đại bàn các huyện Phù Yên Sơn La và Đà Bắc Hòa Bình chính vì vậy càng làm tăng thêm nguy cơ cháy rừng.

         Để chủ động và kịp thời phối hợp chữa cháy rừng hiệu quả khi xảy ra cháy rừng vượt tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy rừng cấp cơ sở, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã có phương án PCCCR mùa khô 2018. Cụ thể, Vườn đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) triển khai thực hiện các biện pháp Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); xây dựng phương án PCCCR cấp cơ sở. Đồng thời kiện toàn Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR và PCCCR vườn do Phó giám đốc Vườn làm Trưởng ban.

Xác định thời điểm từ tháng 12 đến tháng 3 là cao điểm cháy rừng, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, giải pháp PCCCR với phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Tập trung mọi nguồn lực quản lý chặt các nguyên nhân gây cháy rừng ở từng khu vực; ngăn chặn hành vi cố ý đem lửa vào rừng. Năm 2018, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách về QLBVR và PCCCR Vườn tham mưu cho lãnh đạo Vườn ban hành các văn bản chỉ đạo Trạm QLBVR phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các xã vùng đệm xây dựng kế hoạch, phương án chữa cháy rừng; củng cố, kiện toàn các Ban Chỉ huy PCCCR cơ sở và các tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR ở các thôn bản để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng.

         Bên cạnh đó Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR và PCCCR của Vườn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các Trạm QLBVR, tổ đội PCCCR nghiêm túc tổ chức, thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn, chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng, trang-thiết bị, dụng cụ, phương tiện đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản. Vào mùa cao điểm cháy, các đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy PCCCR cấp cơ sở bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm, kịp thời phát hiện, huy động lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

          Gắn với những công việc trên, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sinh sống gần rừng tích cực tham gia giữ rừng, bảo vệ rừng, sử dụng hiệu quả diện tích đất nông, lâm nghiệp ở những nơi gần rừng, đồng thời hướng dẫn các thôn/bản tổ chức phổ biến và ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

         Với việc tích cực triển khai công tác PCCCR trên địa bàn, nhiều năm qua Vườn quốc gia Xuân Sơn không để xảy ra đám cháy nào. Tuy nhiên, để bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động các biện pháp PCCCR để công tác PCCCR, bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao nhất.

Họp tuyên truyền và phát tờ rơi tuyên truyền về QLBVR và PCCCR

tại xã Kim Thượng

Bài và ảnh: Ths Nguyễn Thanh Tuấn – Phòng QLR và BTTN 

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác