Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN

Orchidanthan virosa loài thực vật mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Xuân Sơn           Để hoàn thiện bộ sưu tập mẫu thực vật cho bảo tàng thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Sơn và đánh giá điều tra khu hệ động thực vật Vườn quốc quốc gia Xuân Sơn trong hai năm 2013 – 2014 Vườn quốc gia Xuân Sơn phối kết hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các chuyên gia thưc vật của Vườn thực vật Singapore. Kết quả đã phát hiện và công bố vào tháng 12 năm 2014 trên một tạp chí  của Pháp về một loài mới cho Thực vật Việt Nam nói chung và cho Vườn quốc gia Xuân Sơn nói riêng. Việc phát hiện loài thực vật mới đã nâng tổng số loài thực vật Vườn quốc gia Xuân Sơn lên là 1.253 loài.          Loài thực vật...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác