Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG CHUYỂN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG NĂM 2022 Tin tức và sự kiện

Nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản, cần thiết phù hợp với nhu cầu của cán bộ và tình hình thực tế tại đơn vị cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng từ đó giúp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao.

Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn năm 2022” cho 15 học viên là cán bộ viên chức, người lao động thuộc đội chuyên trách bảo vệ rừng.

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng và các kỹ năng truyền thông trong cộng đồng với 04 chuyên đề gồm: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chủ rừng (ban quản lý rừng đặc dụng) và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Quản lý nhà nước trong công tác quản lý bảo vệ rừng của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; Phương pháp sử dụng bản đồ, ứng dụng GPS, SMART trong hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng; Kỹ năng Giáo dục truyền thông bảo vệ rừng trong cộng đồng.  

Kết quả đánh giá chất lượng học viên có 100% đạt yêu cầu. Trong thời gian học tập, các học viên có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm, phản ảnh những khó khăn, tình huống vướng mắc từ cơ sở với Ban lãnh đạo Vườn và giảng viên để cùng đề ra phương hướng giải quyết.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các cán bộ viên chức, người lao động  thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ rừng nâng cao được kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm và những nội dung liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn Vườn quốc gia Xuân Sơn.

                    Tin, bài: Hà Thị Huệ - Đội chuyên trách bảo vệ rừng

Bình luận

Viết bình luận

Liên kết - Đối tác