Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

HIỆU QUẢ BẢO VỆ RỪNG QUA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

HIỆU QUẢ BẢO VỆ RỪNG QUA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÙNG ĐỆM

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng được Chính phủ ban hành với m ục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân, đồng thời tạo cơ chế có lợi cho cộng đồng dân cư trong bản tham gia bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng. Từ đó giảm bớt sự đầu tư của Ngân sách Nhà nước cho việc quản lý bảo vệ rừng. Vườn quốc gia Xuân Sơn là đơn vị trong hệ thống rừng đặc dụng của cả nước, có tổng diện tích tự nhiên là 15.048 ha, tổng số 29...

Đọc thêm

MÀU SẮC RIÊNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

MÀU SẮC RIÊNG  TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Vườn quốc gia Xuân Sơn được thành lập từ năm 2002 với tổng diện tích 15.048 ha có địa giới hành chính thuộc huyện Tân Sơn của Tỉnh Phú Thọ và giáp ranh với Huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình, Huyện Phù Yên tỉnh Sơn La với tổng chiều dài đường ranh giới giáp ranh là 26 km. Trong Vườn quốc gia Xuân Sơn cơ 29 thôn(bản) vùng đệm trong đó có 09 thôn vùng đệm trong, 20 thôn vùng đệm ngoài với tổng số 1.450 hộ, 8.230 nhân khẩu, đây là áp lực lớn đối với công tác quản lý bảo vệ rừng. Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng tại...

Đọc thêm

TỔNG KẾT MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2011-2015 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

TỔNG KẾT MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO GIAI ĐOẠN 2011-2015 TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN

Rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn có giá trị to lớn trong việc bảo tồn, lưu giữ nguồn gen độngt hực vật quý hiếm và đóng góp vào việc phòng hộ bảo vệ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, trong và vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn có 29 thôn/bản có người dân sinh sống với 1000 hộ, hơn 4000 nhân khẩu, thành phần dân cư chiếm 95% là dân tộc ( Dân tộc mường: 70%; Dao: 25%), trình độ dân trí thấp, thu nhập bình quân đầu người đạt 1 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, đây là một áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đối với Vườn quốc gia Xuân Sơn. ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác