Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN "CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG & PCCCR" VQG XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững và nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng 5,6/2017, tại nhà văn hóa các thôn vùng đệm thuộc các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Tân Sơn, Lai Đồng, được sự giúp đỡ của Vườn quốc gia Xuân Sơn, UBND các xã đã tổ chức Hội thi tuyên truyền “Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng” năm 2017. Hội thi cũng là sân chơi để các cộng đồng thôn bản có cơ hội trình bày ý tưởng, chia sẻ thành quả trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của địa phương. ...

Đọc thêm

AN NINH RỪNG TỪ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

AN NINH RỪNG TỪ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Hệ sinh thái có vai trò hết sực quan trọng đối với đời sống con người thông qua việc cung cấp các dịch vụ. Các nhà sinh thái học đã xác định 4 nhóm dịch vụ mà các hệ sinh thái cung cấp, còn gọi là dịch vụ môi trường, bao gồm: Dịch vụ sản xuất: thực phẩm, nước sạch, nguyên liệu, chất đốt, nguồn gen, v.v…; Dịch vụ điều tiết: phòng hộ đầu nguồn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, điều tiết nước, lọc nước, thụ phấn, phòng chống dịch bệnh, v.v…; Dịch vụ văn hoá: giá trị thẩm mỹ, quan hệ xã hội, giải trí và du lịch sinh thái, lịch sử, khoa học và giáo dục, v.v…; Dịch vụ hỗ trợ: cấu tạo đất, điều hoà dinh dưỡng, v.v…...

Đọc thêm

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN QLBVR & Bảo tồn Đa dạng sinh học

PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI TẠI VQG XUÂN SƠN

Orchidanthan virosa loài thực vật mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Xuân Sơn Để hoàn thiện bộ sưu tập mẫu thực vật cho bảo tàng thiên nhiên Vườn quốc gia Xuân Sơn và đánh giá điều tra khu hệ động thực vật Vườn quốc quốc gia Xuân Sơn trong hai năm 2013 – 2014 Vườn quốc gia Xuân Sơn phối kết hợp với Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các chuyên gia thưc vật của Vườn thực vật Singapore. Kết quả đã phát hiện và công bố vào tháng 12 năm 2014 trên một tạp chí của Pháp về một loài mới cho Thực vật Việt Nam nói chung và cho Vườn quốc gia Xuân Sơn...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác