Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 04/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2023       THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                               Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR         Số: 03/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                        Tân Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long Chức vụ: GĐ SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Đinh Tấn Quyền Trưởng ca SĐT: 0914.722.063 Vũ Thị Hiệp Thành viên SĐT: 0979.616.887 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái Hà Thị Thảo Trưởng ca SĐT: 0336.215.090 Nguyễn Văn Tâm Trưởng ca SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm...

Đọc thêm

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN Tất cả tin tức

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN

LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN CÁC TRẠM QLBVR THUỘC VQG XUÂN SƠN           STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Văn Tuất Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 8h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0973.921.163   2 Nguyễn Thanh Bình Từ 08h00 ngày 22/01/2023 đến 08h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0974.154.451   3 Nguyễn Đức Quân Từ 08h00 ngày 24/01/2023 đến 07h30 ngày 27/01/2023 (Tức từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch) 0978.980.755   II Trạm QLBVR Xuân Đài 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 16h30 phút ngày 19/01/2023 đến 8h00 phút 24/01/2023 (Tức ngày 28/12/2022 âm lịch đến ngày 03/01/2023 âm lịch) 0392.695.788   2 Phạm Quý Phong Từ 8h00 phút ngày 24/01/2023 đến 7h00 ngày 27/01/2023 (Tức ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023 âm lịch ) 0987.984.115   III Trạm QLBVR Xóm Cỏi 1 Đặng Văn Phú Từ 16h30 ngày 19/01/2023 đến 12h00 ngày 22/01/2023 (Tức từ ngày 28/12/2022 đến ngày 01/01/2023 âm lịch) 0983.415.704   2 Nguyễn Văn An Từ 12h00 ngày 22/01/2023 đến 12h00 ngày 24/01/2023 (Tức từ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác