Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 24/11/2023 đến ngày 27/11/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh      Phó giám đốc      SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Hữu Trường       Trưởng ca              SĐT: 0376.466.076 Hà Thị Huệ                      Thành viên             SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 24/11/2023 đến 7h30 ngày 27/11/2023 0392.695.788 Trưởng...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 22/9/2023 đến ngày 25/9/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 22/9/2023 đến ngày 25/9/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông: Hoàng Gia Khánh           Phó giám đốc         SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 Phạm Trung Kiên                      Thành viên             SĐT: 0964.455.874 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                     Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Phùng Xuân Hiếu Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0984.915.639 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0387.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh    Phó Giám đốc        SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến      Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Nguyễn Thị Huệ              Thành viên             SĐT: 0376.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm           Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương         Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0983.415.704 Trưởng ca V Trạm...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác