Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 04/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2023       THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 03/02/2023 – 06/02/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                               Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023

VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR         Số: 03/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                        Tân Sơn, ngày 27 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 27/01/2023 – 30/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long Chức vụ: GĐ SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Đinh Tấn Quyền Trưởng ca SĐT: 0914.722.063 Vũ Thị Hiệp Thành viên SĐT: 0979.616.887 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái Hà Thị Thảo Trưởng ca SĐT: 0336.215.090 Nguyễn Văn Tâm Trưởng ca SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 01/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023         THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Trần Quang Thường                  Trưởng ca              SĐT: 0383.036.214 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác