Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022 Tất cả tin tức

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 49/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2022             THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022   Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long                 Chức vụ: GĐ         SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Phạm Thu Huyền                       Trưởng ca              SĐT: 0986.813.125 Hà Thị Huệ                                Thành viên             SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                              Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG CHUYỂN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG NĂM 2022 Tất cả tin tức

TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG CHUYỂN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG NĂM 2022

Nhằm trang bị kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản, cần thiết phù hợp với nhu cầu của cán bộ và tình hình thực tế tại đơn vị cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng từ đó giúp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022, Vườn quốc gia Xuân Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Vườn quốc gia Xuân Sơn năm 2022” cho 15 học viên là cán bộ viên chức, người lao động thuộc đội chuyên trách bảo vệ rừng. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác