Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 01/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023         THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 06/01/2023 – 09/01/2023 Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Trần Quang Thường                  Trưởng ca              SĐT: 0383.036.214 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 49/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                         Tân Sơn, ngày 23 tháng 12 năm 2022             THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/12/2022 – 26/12/2022   Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Phạm Văn Long                 Chức vụ: GĐ         SĐT: 0944.457.035 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Phạm Thu Huyền                       Trưởng ca              SĐT: 0986.813.125 Hà Thị Huệ                                Thành viên             SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                              Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 09/12/2022 – 12/12/2022 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR  từ ngày 09/12/2022 – 12/12/2022

  VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN BCH BẢO VỆ RỪNG&PCCCR           Số: 47/TB - BCHBVR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – hạnh phúc                       Tân Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2022       THÔNG BÁO Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 09/12/2022 – 12/12/2022   Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Chức vụ: PGĐ       SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Ngọc Thuận                 Trưởng ca              SĐT: 0389.522.483 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái         Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Hà Thị Thảo                              Thành viên             SĐT: 0336.215.090 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác