Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 3 tháng 12/2017 Lịch làm việc

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 3 tháng 12/2017

DANH SÁCH PHÂN TRỰC  CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR LỊCH PHÂN TRỰC Từ ngày 22/12 đến ngày 25/12/2017 I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn. STT Họ và tên Thời gian SĐT Ghi chú I Trực lãnh đạo Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017     1 Hoàng Gia Khánh 0946.042.098 Trưởng ca II Trực thành viên     1 Nguyễn Văn Tâm 0912.686.148 Trưởng ca 2 Đinh Tấn Quyền (trực thay đ/c Hương) 0914.722.063 thành viên     II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR. I Trạm QLBVR xóm Dù 1 Phạm Quý Phong Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017 01687.984.115 thành viên 2 Nguyễn Xuân Cảnh 01692.695.788 Trưởng ca II Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Hà Văn Đà Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017 0978.158.858 thành viên 2 Trần Xuân Ngát   01683.541.182 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài 1 Nguyễn Chí Thanh Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017 0914.145.268 Trưởng ca 2 Nguyễn Văn Tuất 0973.921.163 thành viên IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Phùng Văn Giang Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017 01692.692.999 Trưởng ca 2 Nguyễn Đức Quân 0978.980.755 thành viên V Trạm QLBVR Tân Sơn 1 Ngô Minh Đức Từ 16h30h ngày 22/12 đến 7h30 ngày 25/12/2017 0912.644.977 Trưởng ca 2 Bùi Quang...

Đọc thêm

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 12/2017 Lịch làm việc

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 12/2017

DANH SÁCH PHÂN TRỰC  CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR LỊCH PHÂN TRỰC Từ ngày 01/12 đến ngày 04/12/2017 I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn. STT Họ và tên Thời gian SĐT Ghi chú I Trực lãnh đạo Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017       Hoàng Gia Khánh 0946.042.098   I Trực thành viên     1 Trần Đăng Mạnh 0987.884.293 Trưởng ca 2 Nguyễn Thị Thúy Vân 0948.052.724 thành viên 3 Bùi Quang Hưng 0979.914.692 thành viên     II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR. I Trạm QLBVR xóm Dù 1 Phạm Quý Phong Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017 01687.984.115 Trưởng ca 2 Nguyễn Xuân Cảnh 01692.695.788 thành viên II Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Hà Văn Đà Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017 0978.158.858 Trưởng ca 2 Phạm Thái Sơn                        0973.757.703 thành viên III Trạm QLBVR Xuân Đài 1 Nguyễn Chí Thanh Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017 0914.145.268 Trưởng ca 2 Nguyễn Văn Tuất 0973.921.163 thành viên IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Phùng Văn Giang Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017 01692.692.999 thành viên 2 Nguyễn Đức Quân 0978.980.755 Trưởng ca V Trạm QLBVR Tân Sơn 1 Ngô Minh Đức Từ 16h30h ngày 01/12 đến 7h30 ngày 04/12/2017 0912.644.977 thành...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác