Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 11/8/2023 – 14/8/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh    Phó Giám đốc        SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến      Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Nguyễn Thị Huệ              Thành viên             SĐT: 0376.210.132 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm           Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương         Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 11/8/2023 đến 7h00 ngày 14/8/2023 0983.415.704 Trưởng ca V Trạm...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 04/8/2023 – 07/8/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 04/8/2023 – 07/8/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc     SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                  Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0329.321.894 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 04/8/2023 đến 7h00 ngày 07/8/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 28/7/2023 – 31/7/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 28/7/2023 – 31/7/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng                Phó Giám đốc        SĐT: 0984.121.284 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Trần Quang Thường                  Trưởng ca              SĐT: 0364.374.544 Phạm Thu Huyền                       Thành viên             SĐT: 0986.813.125 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                      Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 28/7/2023 đến 7h00 ngày 31/7/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 28/7/2023 đến 7h00 ngày 31/7/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 28/7/2023 đến 7h00 ngày 31/7/2023 0987.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00 ngày 28/7/2023 đến 7h00 ngày 31/7/2023 0983.415.704 Trưởng ca V Trạm...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác