Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 21/7/2023 – 24/7/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 21/7/2023 – 24/7/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Hoàng Gia Khánh              Phó Giám đốc        SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Hữu Trường                 Trưởng ca              SĐT: 0376.466.076 Hà Thị Huệ                                Thành viên             SĐT: 0966.417.446 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 21/7/2023 đến 7h00 ngày 24/7/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 21/7/2023 đến 7h00 ngày 24/7/2023 0329.321.894 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 21/7/2023 đến 7h00 ngày 24/7/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 21/7/2023 đến 7h00 ngày 24/7/2023 0392.695.788 Trưởng ca V Trạm QLBVR Tân...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/06/2023 – 26/06/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 23/06/2023 – 26/06/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc               SĐT: 0912044390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Thị Thúy Vân               Trưởng ca              SĐT: 0948.052.724 Bùi Quang Hưng                       Thành viên             SĐT: 0979.914.692 Nguyễn Thị Hường                   Thành viên             SĐT: 0378.520.197 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 23/06/2023 đến 7h00 ngày 26/06/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 23/06/2023 đến 7h00 ngày 26/06/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 23/06/2023 đến 7h00 ngày 26/06/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân Cảnh Từ 17h00 ngày 23/06/2023 đến...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 09/06/2023 – 12/06/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 09/06/2023 – 12/06/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Đăng Hùng             Phó Giám đốc               SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Ngọc Thuận               Trưởng ca                     SĐT: 0389.522.483 Ngô Tiến Cường                     Thành viên                    SĐT: 0984.637.312 Phạm Trung Kiên                    Thành viên                    SĐT: 0962.009.455 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                 Trưởng ca                     SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                    Thành viên                    SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR xóm Cỏi 1 Nguyễn Đức Quân Từ 17h00 ngày 09/06/2023 đến 7h00 ngày 12/06/2023 0978.980.755 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 09/06/2023 đến 7h00 ngày 12/06/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 09/06/2023 đến 7h00 ngày 12/06/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn Phú Từ 17h00...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác