Chào mừng đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN I. Vị trí, chức năng: 1. Vườn Quốc gia Xuân Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng q uản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, nguồn gen sinh vật; các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan; nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; bảo vệ môi trường sinh thái; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tổ chức các hoạt động dịch vụ, du...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác