Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 10/11/2023 đến ngày 13/11/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 10/11/2023 đến ngày 13/11/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông Trần Ngọc Cường      Giám đốc   SĐT: 0912.044.390 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến      Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường              Thành viên             SĐT: 0984.637.312 Phạm Trung Kiên            Thành viên             SĐT: 0964.455.874 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Văn Tâm                     Trưởng ca              SĐT: 0969.763.991 Nguyễn Thị Hương                   Thành viên             SĐT: 0333.538.171 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Nguyễn Văn An Từ 17h00 ngày 10/11/2023 đến 7h30 ngày 13/11/2023 0975.631.444 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Hà Văn Đà Từ 17h00 ngày 10/11/2023 đến 7h30 ngày 13/11/2023 0978.158.858 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phùng Văn Giang Từ 17h00 ngày 10/11/2023 đến 7h30 ngày 13/11/2023 0392.692.999 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Nguyễn Xuân...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 22/9/2023 đến ngày 25/9/2023 Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 22/9/2023 đến ngày 25/9/2023

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Trực lãnh đạo Ông: Hoàng Gia Khánh           Phó giám đốc         SĐT: 0946.042.098 II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 1. Tổ trực văn phòng: Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827 Ngô Tiến Cường                        Thành viên             SĐT: 0984.637.312 Phạm Trung Kiên                      Thành viên             SĐT: 0964.455.874 2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái            Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171 Nguyễn Văn Tâm                     Thành viên             SĐT: 0969.763.991 3. Tổ trực các trạm QLBVR: STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú I Trạm QLBVR Xuân Sơn 1 Phùng Xuân Hiếu Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0984.915.639 Trưởng ca II Trạm QLBVR Lùng Mằng 1 Triệu Văn Lâm Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0984.440.015 Trưởng ca III Trạm QLBVR Xuân Đài   1 Phạm Quý Phong Từ 17h00 ngày 22/9/2023 đến 7h00 ngày 25/9/2023 0387.984.115 Trưởng ca IV Trạm QLBVR Kim Thượng 1 Đặng Văn...

Đọc thêm

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cuối tuần, trực lễ Quốc khánh 2/9 ( từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2023) Lịch làm việc

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cuối tuần, trực lễ Quốc khánh 2/9 ( từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2023)

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau: I. Tổ trực văn phòng STT Thành viên trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú Ca 1 1 Trần Đăng Hùng Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 3/9/2023 0984 121 284 Trực lãnh đạo 2 Nguyễn Hữu Trường 0376 466 076 Trưởng ca 3 Hà Thị Huệ 0966 417 446 Thành viên Ca 2 1 Hoàng Gia Khánh Từ 7h00 ngày 3/9/2023 đến 7h00 ngày 4/9/2023 0946 042 098 Trực lãnh đạo 2 Trần Quang Thường 0364 374 544 Trưởng ca 3 Phạm Thu Huyền 0986 813 125 Thành viên Ca 3 1 Trần Ngọc Cường Từ 7h00 ngày 4/9/2023 đến 7h00 ngày 5/9/2023 0912 044 390 Trực lãnh đạo 2 Trần Quang Thường 0364 374 544 Trưởng ca 3 Phạm Thu Huyền 0986 813 125 Thành viên II. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái STT Thành viên ca trực Thời gian trực SĐT liên hệ Ghi chú Ca 1 1 Nguyễn Thị Hương Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 03/9/2023 0333...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác