Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR cuối tuần, trực lễ Quốc khánh 2/9 ( từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2023) Lịch làm việc

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Tổ trực văn phòng

STT

Thành viên trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

Ca 1

1

Trần Đăng Hùng

Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 3/9/2023

0984 121 284

Trực lãnh đạo

2

Nguyễn Hữu Trường

0376 466 076

Trưởng ca

3

Hà Thị Huệ

0966 417 446

Thành viên

Ca 2

1

Hoàng Gia Khánh

Từ 7h00 ngày 3/9/2023 đến 7h00 ngày 4/9/2023

0946 042 098

Trực lãnh đạo

2

Trần Quang Thường

0364 374 544

Trưởng ca

3

Phạm Thu Huyền

0986 813 125

Thành viên

Ca 3

1

Trần Ngọc Cường

Từ 7h00 ngày 4/9/2023 đến 7h00 ngày 5/9/2023

0912 044 390

Trực lãnh đạo

2

Trần Quang Thường

0364 374 544

Trưởng ca

3

Phạm Thu Huyền

0986 813 125

Thành viên

II. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

Ca 1

1

Nguyễn Thị Hương

Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 03/9/2023

0333 538 171

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tâm

0969 763 991

Thành viên

Ca 2

1

Nguyễn Văn Tâm

Từ 07h00 ngày 03/9/2023 đến 7h00 ngày 05/9/2023

0969 763 991

Trưởng ca

2

Nguyên Thị Hương

0333 538 171

Thành viên

III. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR Xuân Sơn

Ca 1

1

Nguyễn Văn An

Từ 16h00 ngày 31/8/2023 đến 07h00 ngày 03/9/2023

0975 631 444

Trưởng ca

Ca 2

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 7h00 ngày 03/9/2023 đến 7h00 ngày 05/9/2023

0978 980 755

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

Ca 1

1

Hà Văn Đà

Từ 17h ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 05/9/2023

0978.158.858

Trưởng ca

2

Triệu Văn Lâm

0984.440.015

Thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 03/9/2023

0392 692 999

Trưởng ca

Ca 2

2

Phạm Quý Phong

Từ 7h00 ngày 03/9/2023 đến 07h00 ngày 05/9/2023

0987 984 115

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

Ca 1

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 7h00 ngày 03/9/2023

0392 695 788

Trưởng ca

Ca 2

 

Đặng Văn Phú

Từ 7h00 ngày 03/9/2023 đến 7h00 ngày 05/9/2023

0983 415 704

Trưởng ca

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

Ca 1

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 16h00 ngày 2/9/2023

0973 921 163

Trưởng ca

Ca 2

1

Bàn Văn Hợi

Từ 16h00 ngày 02/9/2023 đến 7h00 ngày 05/9/2023

0836 895 333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày 31/8/2023 đến 12h00 ngày 2/9/2023

0976 817 812

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

Từ 12h00 ngày 2/9/2023 đến 7h00 ngày 5/9/2023

0984 915 639

Thành viên

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.     

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác