Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN "CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG & PCCCR" VQG XUÂN SƠN Quản lý bảo vệ rừng

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN

          Nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững và nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng 5,6/2017, tại nhà văn hóa các thôn vùng đệm thuộc các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Tân Sơn, Lai Đồng, được sự  giúp đỡ của Vườn quốc gia Xuân Sơn, UBND các xã đã tổ chức Hội thi tuyên truyền “Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng” năm 2017. Hội thi cũng là sân chơi để các cộng đồng thôn bản có cơ hội trình bày ý tưởng, chia sẻ thành quả trong hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của địa phương.           Tại Hội thi, các đội sẽ tham gia 3 phần thi: tài năng, kiến...

Đọc thêm

AN NINH RỪNG TỪ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Quản lý bảo vệ rừng

AN NINH RỪNG TỪ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

          Hệ sinh thái có vai trò hết sực quan trọng đối với đời sống con người thông qua việc cung cấp các dịch vụ. Các nhà sinh thái học đã xác định 4 nhóm dịch vụ mà các hệ sinh thái cung cấp, còn gọi là dịch vụ môi trường, bao gồm: Dịch vụ sản xuất: thực phẩm, nước sạch, nguyên liệu, chất đốt, nguồn gen, v.v…; Dịch vụ điều tiết: phòng hộ đầu nguồn, hạn chế lũ lụt, điều hoà khí hậu, điều tiết nước, lọc nước, thụ phấn, phòng chống dịch bệnh, v.v…; Dịch vụ văn hoá: giá trị thẩm mỹ, quan hệ xã hội, giải trí và du lịch sinh thái, lịch sử, khoa học và giáo dục, v.v…; Dịch vụ hỗ trợ: cấu tạo đất, điều hoà dinh dưỡng, v.v…           Trên thực tế, những người bảo tồn, gìn giữ và phát...

Đọc thêm

HIỆU QUẢ BẢO VỆ RỪNG QUA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỆM Quản lý bảo vệ rừng

HIỆU QUẢ BẢO VỆ RỪNG QUA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỆM

         Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng được Chính phủ ban hành với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua việc hỗ trợ phát triển kinh tế cho người dân, đồng thời tạo cơ chế có lợi cho cộng đồng dân cư trong bản tham gia bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng. Từ đó giảm bớt sự đầu tư của Ngân sách Nhà nước cho việc quản lý bảo vệ rừng.           Vườn quốc gia Xuân Sơn là đơn vị trong hệ thống rừng đặc dụng của cả nước, có tổng diện tích tự nhiên là 15.048 ha, tổng số 29 thôn vùng đệm với 2.535 nhân khẩu sinh sống. Cuộc sống của người dân thuộc các thôn bản vùng đệm  còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ nhận thức chưa đồng đều. Vì...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác