Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 02/06/2023 – 05/06/2023 Động vật

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Trần Ngọc Cường         Chức vụ: Giám đốc     SĐT: 0912.044.390                              

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Hữu Trường            Trưởng ca                    SĐT: 0376.466.076

Hà Thị Huệ                           Thành viên                  SĐT: 0966.417.446

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái        

Nguyễn Văn Tâm                  Trưởng ca                    SĐT: 0969.763.991

Nguyễn Thị Hương               Thành viên                  SĐT: 0333.538.171

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0978.980.755

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn An

0975.631.444

Thành viên

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Hà Văn Đà

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0978.158.858

Trưởng ca

2

Triệu Văn Lâm

0984.440.015

Thành viên

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0392.692.999

Trưởng ca

2

Phạm Quý Phong

0987.984.115

Thành viên

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Đặng Văn Phú

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0983.415.704

Trưởng ca

2

Nguyễn Thanh Bình

0974.154.451

Thành viên

3

Nguyễn Xuân Cảnh

0392.695.788

Thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Nguyễn Văn Tuất

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0973.921.163

Trưởng ca

2

Bàn Văn Hợi

0836.895.333

Thành viên

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Phạm Minh Điền

Từ 17h00 ngày

02/06/2023
đến 7h00 ngày 05/06/2023

0976.817.812

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý:

Do thời tiết nắng nóng kéo dài khí hậu khô hanh, độ ẩm thấp, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, yêu cầu tất cả thành viên của các trạm QLBVR trực đủ 100% quân số.

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác