Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch trực công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ ngày 07/7/2023 – 10/7/2023 Động vật

Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR Vườn Quốc gia Xuân Sơn thông báo lịch trực quản lý BVR&PCCCR như sau:

I. Trực lãnh đạo

Ông Trần Ngọc Cường              Giám đốc               SĐT: 0912.044.390

II. Các tổ trực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR

1. Tổ trực văn phòng:

Nguyễn Phong Tuyến                Trưởng ca              SĐT: 0399.497.827

Nguyễn Thị Huệ                        Thành viên             SĐT: 0376.210.132

2. Tổ trực Trung tâm GDMT và DVDL sinh thái           

Nguyễn Thị Hương                   Trưởng ca              SĐT: 0333.538.171

Nguyễn Văn Tâm                      Thành viên             SĐT: 0969.763.991

3. Tổ trực các trạm QLBVR:

STT

Thành viên ca trực

Thời gian trực

SĐT liên hệ

Ghi chú

I

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Nguyễn Đức Quân

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0978.980.755

Trưởng ca

II

Trạm QLBVR Lùng Mằng

1

Triệu Văn Lâm

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0984.440.015

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài  

1

Phùng Văn Giang

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0392.692.999

Trưởng ca

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Nguyễn Xuân Cảnh

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0392.695.788

Trưởng ca

2

Nguyễn Thanh Bình

0974.154.451

Thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Bàn Văn Hợi

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0836.895.333

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 17h00 ngày

07/7/2023
đến 7h00 ngày 10/7/2023

0914.145.268

Trưởng ca

2

Phùng Xuân Hiếu

0984.915.639

Thành viên

Chú ý:

Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công việc vượt thẩm quyền cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Vậy, BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR & PCCCR trân trọng thông báo./.      

Nơi nhận :

- Giám đốc, các PGĐ;

- Các phòng CM ; Đội CTBVR;

- Trung tâm GDMT;

- Các trạm QLBVR;

- Lưu: BCH.

 

 

 

BAN CHỈ HUY PCCCR

 TRƯỞNG BAN
 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh

Liên kết - Đối tác