Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

5. Sơn ta Thực vật

5. Sơn ta

Tên Việt Nam : Sơn ta Tên khoa học : Rhus succedanea Họ : Đào lộn hột - Anacardiaceae Bộ : ...

Đọc thêm

4. Đa Thực vật

4. Đa

Tên Việt Nam : Đa Tên khoa học : Ficus bengalensis Họ : Dâu tằm – Moraceae Bộ : Gai - Urticales Lớp (nhóm) ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác