Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

12. Kẹn Thực vật

12. Kẹn

Tên Việt Nam : Kẹn Tên khoa học : Aesculus assamica Họ : Bồ hòn - Sapindaceae Bộ : Bồ hòn - Sapindales ...

Đọc thêm

11. Kháo vàng Thực vật

11. Kháo vàng

Tên Việt Nam : Kháo vàng Tên khoa học : Machilus bonii Họ : Long não – Lauraceae Bộ : Long não – Laurales Lớp (nhóm) ...

Đọc thêm

10. Trẩu Thực vật

10. Trẩu

Tên Việt Nam : Trẩu Tên khoa học : Vernicia Montana Họ : Thầu dầu - Euphorbiaceae Bộ ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác