Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

3. Cà lồ bắc Thực vật

3. Cà lồ bắc

Tên Việt Nam : Cà lồ Tên khoa học : Caryodaphnopsis tonkinensis Họ : Long não – Lauraceae Bộ : Long não - Laurales ...

Đọc thêm

1. Vàng tâm Thực vật

1. Vàng tâm

Tên Việt Nam : Vàng tâm Tên khoa học : Manglietia Dandyi Họ : Ngọc lan - Magnoliaceae Bộ : Ngọc lan - Magnoliales Lớp (nhóm) : Cây gỗ trung bình ...

Đọc thêm

Liên kết - Đối tác