Chào mừng bạn đến với Vườn quốc gia Xuân Sơn

Lịch làm việc - Lịch trực tuần 1 tháng 01/2018 Lịch làm việc

DANH SÁCH PHÂN TRỰC

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PCCCR

LỊCH PHÂN TRỰC

Từ ngày 05/01 đến ngày 08/01/2018

I. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên Văn phòng VQG Xuân Sơn.

STT

Họ và tên

Thời gian

SĐT

Ghi chú

I

Trực lãnh đạo

1

Trần Đăng Hùng

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

0984.121.284

 

II

Trực thành viên

1

Nguyễn Ngọc Thuận

Từ 7h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

01689.103.325

Trưởng ca

2

Nguyễn Thị Hương

01633.538.171

thành viên

 

II. Lịch phân trực của cán bộ, nhân viên thuộc các trạm QLBVR.

I

Trạm QLBVR xóm Dù

1

Phạm Quý Phong

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

01687.984.115

Trưởng ca

2

Nguyễn Xuân Cảnh

01692.695.788

thành viên

II

Trạm QLBVR xóm Cỏi

1

Hà Văn Đà

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

0978.158.858

thành viên

2

Phạm Thái Sơn   

0973.757.703

Trưởng ca

III

Trạm QLBVR Xuân Đài

1

Nguyễn Chí Thanh

Từ 16h30 ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

0914.145.268

Trưởng ca

2

Nguyễn Văn Tuất

0973.921.163

thành viên

IV

Trạm QLBVR Kim Thượng

1

Phùng Văn Giang

Từ 16h30 ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

01692.692.999

Trưởng ca

2

Nguyễn Đức Quân

0978.980.755

thành viên

V

Trạm QLBVR Tân Sơn

1

Ngô Minh Đức

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30  ngày 08/01/2018

0912.644.977

thành viên

2

Bùi Quang Trung

0948.152.489

Trưởng ca

VI

Trạm QLBVR Đồng Sơn

1

Đặng Văn Phú     

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

0983.415.704

Trưởng ca

2

Phạm Ngọc Bảy  

0969.828.240

thành viên

 

III. Trực bảo vệ

1

Hoàng Văn Hoan

Từ 16h30h ngày 05/01 đến 7h30 ngày 08/01/2018

0966.147.828

Trưởng ca

 

Chú ý: Các ca trực đảm bảo nhiệm vụ công việc địa bàn quản lý, khi công  việc vượt tầm kiểm soát cần báo cáo BCH những vấn đề cấp bách trong công tác QLBVR&PCCCR, Ban Giám đốc Vườn xem xét cho ý kiến chỉ đạo./.                         

 

Ngày 05  tháng 01  năm 2018

LẬP BIỂU

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Liên kết - Đối tác